nhận dạng ngói màu scg 02

nhận dạng ngói màu scg 02

Chữ SCG được đúc nổi trên mặt sau viên ngói.

nhận dạng ngói màu scg 02 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *