Vít tôn top one

Vít bắn tôn TOP ONE chất lượng cao, giá tốt 2022

Vít bắn tôn (tole) là một trong những loại vít tự khoan có đầu hình lục giác, đầu mũi hình đuôi …